English Kontrast

Absolwentki Kierunku Prawo, Instytutu Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie znalazły się w gronie laureatów VIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Na Najlepszą Pracę Magisterską Z Zakresu Prawa Podatkowego ,,Podatki są proste jak drut”, organizowanego przez Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu ,,Podatki są proste jak drut” nastąpiło w dniu 14.10.2021 r. wyłaniając zwycięzców:

  • II miejsce zajęła praca mgr Pauliny Pałach „Sytuacja prawnopodatkowa małżonków”, promotor dr hab. Aneta Kaźmierczyk, prof. UEK,
  • III miejsce zajęła praca mgr Karoliny Gwiżdż „Prawo do odliczenia podatku naliczonego w podatku od towarów i usług”, promotor dr hab. Aneta Kaźmierczyk, prof. UEK.