English Kontrast

DYREKTOR INSTYTUTU PRAWA

 

Prof. dr hab. Bogusława Gnela, gnelab@uek.krakow.pl

Dyżur Dyrektora Instytutu Prawa odbywać się będzie na platformie MS Teams we wtorki od godz.14.15 – 15.00

W celu dołączenia do spotkania należy we wskazanych godzinach skorzystać z opcji „Rozmowy”, a następnie nawiązanie połączenia głosowego bądź wideo.


Zadania Dyrektora Instytutu:

– Zarządzanie działalnością w zakresie kształcenia i spraw studenckich na kierunku prawo prowadzonego przez Instytut, w tym przede wszystkim:

  • koordynowanie i nadzorowanie realizacji procesu dydaktycznego ,
  • obsadzenie zajęć na kierunku prawo
  • analizowanie wyników oceny nauczycieli akademickich,
  • formułowanie zaleceń dla pracowników katedr funkcjonujących w instytucie w zakresie realizacji zadań dydaktycznych,
  • koordynowanie i nadzorowanie procesu dyplomowania studentów,
  • prowadzenie nadzoru nad efektami uczenia się w ramach kierunku prawo,
  • zatwierdzanie indywidualnych planów zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich,
  • decydowanie o obsadzie zajęć na podległych kierunkach studiów,
  • przeprowadzanie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą lub potwierdzanie ukończenia studiów w zakresie kierunku prawo.

– Obsadzanie zajęć z zakresu prawa na kierunkach studiów prowadzonych przez inne Instytuty na podstawie porozumienia z dyrektorem tego Instytutu (§ 75 ust. 2 pkt 2 Statutu UEK)


Wszelkie wnioski i podania należy przesyłać na adresy mailowe pracowników dziekanatu, obsługujących dany rok studiów. Ze względu na wprowadzenie pracy zdalnej, w sytuacjach szczególnie wymagających kontaktu osobistego z pracownikiem dziekanatu, należy odpowiednio wcześniej mailowo ustalić termin wizyty w dziekanacie:


Kierownictwo dziekanatu

mgr inż. Jadwiga Węglarz
Kierownik Dziekanatu Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa