English Kontrast

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego

Witamy na stronie internetowej Katedry Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego. Zapraszamy do zapoznania się z przedmiotem działalności Katedry oraz badaniami, zainteresowaniami i osiągnięciami naukowymi, a także zajęciami dydaktycznymi prowadzonymi przez jej pracowników.

Historia Katedry Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego sięga 1950 roku, w którym w ramach naszej Uczelni utworzono Katedrę Prawa, kierowaną przez jednego z najwybitniejszych cywilistów polskich prof. Stefana Grzybowskiego. Kolejno Katedrą kierowali: prof. Zbigniew Żabiński, prof. Czesława Żuławska (em. Sędzia SN), a od 2000 r. prof. Bogusława Gnela. W 2014 r. z Katedry Prawa została wyodrębniona Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych, a Katedra Prawa zmieniła nazwę na Katedrę Prawa Cywilnego i Gospodarczego, w której utworzono trzy zakłady. Z dniem 1 października 2019 r. z Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego wyodrębniono Katedrę Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego oraz Katedrę Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy, a Katedra z tą datą zmieniła nazwę na Katedrę Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego.

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego funkcjonuje w ramach Instytutu Prawa, w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UEK.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na kierunku Prawo, funkcjonującym w ramach Instytutu Prawa, oraz zajęcia z zakresu prawa na kierunkach prowadzonych przez inne Instytuty UEK.
Przy Katedrze zorganizowane są i funkcjonują od kilkunastu lat studia podyplomowe: Prawo gospodarcze, Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych oraz Doradztwo podatkowe. W 2019 r. utworzono nowy kierunek tych studiów – Prawo medyczne i ochrona zdrowia. Przedmiotem badań naukowych prowadzonych w ramach Katedry są regulacje prawne związane z prawem cywilnym, prawem handlowym (gospodarczym prywatnym) i konsumenckim, a także z prawem prywatnym międzynarodowym.

Katedra organizuje cykliczne, międzynarodowe i ogólnopolskie konferencje oraz seminaria naukowe, jej pracownicy uczestniczą aktywnie w krajowych oraz zagranicznych konferencjach i seminariach, a także współpracują z międzynarodowymi i krajowymi instytucjami naukowymi.