English Kontrast

Aktualności

W związku z pandemią koronawirusa, zgodnie z decyzją władz Uczelni, pracownicy Katedry Prawa Karnego realizują zajęcia dydaktyczne w systemie zdalnym.

Terminy dyżurów są nieaktualne. We wszelkich sprawach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych prosimy o kontakt na adresy mailowe pracowników Katedry.