English Kontrast

Badania i rozwój

Pracownicy Katedry Prawa Karnego prowadzą badania naukowe i zajęcia dydaktyczne obejmujące zagadnienia z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego oraz prawa wykroczeń.

Owocem powyższych badań są liczne publikacje krajowe i zagraniczne.