English Kontrast

dr hab. prof. UEK Barbara Nita-Światłowska

e-wizytówka

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierownik Katedry Prawa Karnego.

ORCID: 0000-0003-2815-4119

dr hab. Barbara Nita-Światłowska prof. UEK – Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierownik Katedry Prawa Karnego.

Specjalizacje i zainteresowania naukowe:

Szeroko rozumiane prawo karne, w także prawo karne skarbowe oraz odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, przede wszystkim jednak postępowania karnego, zwłaszcza w związku z prawem konstytucyjnym oraz standardem wynikającym z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a w szczególności tematyka europejskiego prawa karnego i to zarówno od strony materialnoprawnej, jak procesowej (współpraca międzynarodowa w sprawach karnych realizowana zarówno na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego implementujących decyzje ramowe oraz dyrektywy unijne, jak i w oparciu o tradycyjne mechanizmy współpracy, tj. jedno- i wielostronne umowy międzynarodowe oraz odpowiednie przepisy Działu XIII Kodeksu postępowania karnego).

Języki obce:

j. niemiecki, j. angielski

Publikacje:

https://bazybg.uek.krakow.pl/dorobek/wyszukiwanie/wyszukaj

Wystąpienia i Szkolenia:

 

Inne osiągnięcia: