English Kontrast

dr Jacek Duda

e-wizytówka

Doktor nauk prawnych

ORCID: 0000-0003-2815-4119

dr Jacek Duda

Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego, Instytucie Prawa w Kolegium Ekonomii Finansów i Prawa. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Szkoda majątkowa oraz przesłanki jej przypisania w ramach przestępstwa nadużycia zaufania. Analiza dogmatyczna w świetle badań aktowych”, napisanej pod kierunkiem dr. hab. Janusza Raglewskiego, prof. UJ i obronionej na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2019 roku.
W 2013 roku ukończył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Jest ekspertem Krakowskiej Instytutu Prawa Karnego – Fundacji, autorem publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz opinii prawnych z zakresu prawa karnego. Nadto zajmuje się popularyzacją prawa, prowadząc internetowy blog „Populizm po polsku”, poświęcony zagadnieniom polityki kryminalnej (https://www.facebook.com/populizmpl).

Specjalizacje i zainteresowania naukowe:

Prawo karne, a w szczególności przestępstwa gospodarcze oraz prawnokarna problematyka przeciwdziałania narkomanii.

Języki obce:

j. angielski

Publikacje:

https://bazybg.uek.krakow.pl/dorobek/welcome/bibliografia/6428/0/0/0

Wystąpienia i Szkolenia:

 

Inne osiągnięcia: