English Kontrast

Dydaktyka

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez Pracowników Katedry w roku akademickim 2019/2020:

  • Prawo karne materialne
  • Prawo karne skarbowe
  • Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  • Postępowanie karne