English Kontrast

Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych

Witamy na stronach internetowych Katedra Prawa Konstytucyjnego Administracyjnego i Zamówień Publicznych

Katedra Prawa Konstytucyjnego Administracyjnego i Zamówień Publicznych powstała w 2014 r. poprzez wyodrębnienie jej ze struktury Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego.

Kierownikiem Katedry Katedra Prawa Konstytucyjnego Administracyjnego i Zamówień Publicznych jest Prof. UEK dr hab. Ryszard Szostak

Pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego Administracyjnego i Zamówień Publicznych prowadzą badania naukowe i zajęcia dydaktyczne obejmujące zagadnienia z zakresu prawa publicznego, w tym szczególności:

  • administracyjnego,
  • budowlanego
  • finansów
  • konstytucyjnego
  • postępowania administracyjnego,
  • postępowania sądowo-administracyjnego,
  • samorządu terytorialnego,
  • umów w administracji publicznej,
  • zamówień publicznych.

Katedra organizuje cykliczne Konferencje Naukowe Prawa Zamówień Publicznych skupiające przedstawicieli nauki i praktyki prawa (sędziów sądów powszechnych i administracyjnych, radców prawnych, urzędników, przedstawicieli wykonawców).