English Kontrast

Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego

Witamy na stronie internetowej Katedry Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego.

Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego powstała dnia 1 października 2019 roku i funkcjonuje w ramach Instytutu Prawa Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa. Kierownikiem Katedry Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego jest prof UEK, dr hab. Aneta Kaźmierczyk.

Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego na Twitter: https://twitter.com/KPNiPP

Pracownicy Katedry Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego prowadzą badania naukowe i zajęcia dydaktyczne obejmujące zagadnienia z zakresu:

Prawa nieruchomości

  • prawa rzeczowego, prawa nieruchomości i obrotu nieruchomościami jak też prawa mieszkaniowego;

Prawa podatkowego

  • prawa podatkowego materialnego ogólnego i postępowania podatkowego (Ordynacja podatkowa) jak też poszczególnych podatków (w tym m.in. podatku VAT, akcyzy, compliance w podatkach) oraz prawa celnego, międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego;

Teorii i historii prawa

  • prawoznawstwa, etyki dla prawników, logiki dla prawników jak też historii państwa i prawa oraz prawa rzymskiego.

Celem naukowo – dydaktycznym Katedry Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego jest dynamizacja rozwoju naukowego jak też inicjowanie badań ogniskujących sie wokół problematyki zwiazanej nie tylko z obszarami poszczególnych dziedzin prawa ( prawa nieruchomości, prawa podatkowego, teorii prawa) ale też zwiazków zachodzących pomiedzy tymi dziedzinami prawa.

Pracownicy Katedry organizują cykliczne Konferencje Naukowe Prawa Nieruchomości jak też Prawa Podatkowego, skupiające przedstawicieli nauki i praktyki prawa (sędziów sądów powszechnych i administracyjnych, radców prawnych, notariuszy, adwokatów, doradców podatkowych).