English Kontrast

Dr Paweł Dąbek

e-wizytówka

Paweł Dąbek
doktor nauk prawnych, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na stałej delegacji w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie

ORCID: 0000-0002-8384-9354

Adiunkt w Katedrze Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego Instytutu Prawa w Kolegium Ekonomii Finansów i Prawa w Krakowie.

Studia wyższe ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo w 1994 r. Od 1 października 1996r. asystent w Katedrze Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (poprzednio Akademii Ekonomicznej), zaś od 1 listopada 1994r. adiunkt po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk prawnych po obrony pracy na temat: „Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939 na przykładzie Oddziału w Krakowie”

Od początku pracy w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie łączy pracę naukowo-dydaktyczną z praktyką stosowania prawa: od 1 maja 1995r. do 31 października 1997r. członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie; od 1 listopada 1997r. do 28 lutego 2010 r. początkowo asesor następnie sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie (Wydział Cywilny); od 1 marca 2010r. do chwili obecnej sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (Wydział Finansowy) – od 1 stycznia 2018 r. orzekający na stałej delegacji w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie Izba Finansowa.

Specjalizacje i zainteresowania naukowe:

Związki prawa podatkowego z prawem cywilnym

Języki obce:

j. angielski

Publikacje:

https://bazybg.uek.krakow.pl/dorobek/wyszukiwanie

Konferencje, wystąpienia i Szkolenia >>

Inne osiągnięcia >>