English Kontrast

Dr Władysław Pęksa

e-wizytówka

Władysław Pęksa
doktor nauk prawnych

ORCID:

Adiunkt w Katedrze Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego Instytutu Prawa w Kolegium Ekonomii Finansów i Prawa w Krakowie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1996-2020 pracownik naukowy Katedry Historii Prawa Polskiego WPiA UJ. Stopień doktora nauk prawnych otrzymał uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie rozprawy poświęconej Senatowi Wolnego Miasta Krakowa w latach 1815-1846 r. W latach 1997-2008 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Członek towarzystw naukowych International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (ICHRPI) – Sekcja austriacka, International Law Association (ILA) – Sekcja polska, Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (SAP), Asociación Jóvenes Modernistas

Specjalizacje i zainteresowania naukowe:

Głównym tematem zainteresowań naukowych jest historia prawa polskiego, europejskiego oraz powszechna historia prawa, historia ustroju państwowego i administracji, historia idei i myśli prawnej i społecznej oraz współczesnej teorii prawa, prawa międzynarodowego oraz historia europejskiej kultury prawnej, jej wpływów i wzajemnego oddziaływania z innymi pozaeuropejskimi kręgami cywilizacyjnymi.

Języki obce:

j. angielski, j. czeski, j. słowacki, j. rosyjski, j. hiszpański, j. łaciński, j. węgierski