English Kontrast
09
czerwiec
09 czerwca, 2022 | Kraków

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wraz ze Stowarzyszeniem Rzeczników Konsumentów zaprasza na organizowaną w dniach 9-10 czerwca 2022 r. w Krakowie (w wersji hybrydowej) IX Międzynarodową Konsumencką Konferencję Naukową pt. „Prawa konsumenta wczoraj, dziś i jutro. 60 lat praw konsumenta”.

Konferencja ma stanowić forum wymiany poglądów przedstawicieli środowiska akademickiego (zarówno krajowego, jak i międzynarodowego) oraz praktyki na tematy związane z ochroną konsumentów. W związku z powyższym, obrady podzielono na sesje naukowe (w każdym z dwóch dni konferencji) oraz panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli środowisk naukowych, biznesu i „regulatorów” rynku. Ponadto w pierwszym dniu konferencji, po zakończeniu obrad plenarnych, przewidziano tzw. panel młodych naukowców podczas którego zostaną wygłoszone uprzednio zaakceptowane wystąpienia młodszych pracowników naukowych, doktorantów i studentów.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem, uprzejmie prosimy o kontakt email: konferencja.konsumencka2022@uek.krakow.pl

Program konferencji

Agenda konferencji

Regulamin konferencji

Warunki przetwarzania danych osobowych (RODO)


Kraków – ze względu na siłę demograficzną, ekonomiczną, społeczną i naukowo – kulturową – jest drugim miastem Polski. Posiada unikalne walory, na których opiera rozwój gospodarczy oraz wzrost jakości życia. Dysponuje wysokiej jakości kapitałem ludzkim, jest miastem świadomego wyboru miejsca zamieszkania, pracy, nauki, spędzania wolnego czasu dla ludzi wykształconych
i kreatywnych. Priorytetem jest zrównoważony rozwój i możliwość sprostania konkretnym wyzwaniom przy umiejętnym wykorzystaniu własnych zasobów.
Ośrodek akademicki, z działającym od 650 lat Uniwersytetem na czele, jest trwale zespolony
z miastem i w unikalny sposób buduje niepowtarzalny zasób wiedzy. Jest kluczem
do konkurencyjności i innowacyjności nie tylko Krakowa, ale także całego regionu. Rozwijająca się intensywnie gospodarka oparta na wiedzy to zupełnie nowy proces w życiu gospodarczym Miasta, który włącza go w obieg nowoczesnej ekonomii świata.
Nadrzędnym celem jest, by Kraków był nie tylko miastem nowoczesnym, ale i dumnym
z historycznego dziedzictwa. By był otwartą, bogatą, przyjazną i bezpieczną metropolią, tętniącą kulturą. Inteligentne zarządzanie i wzmacnianie sfery nowoczesnych usług oraz sektora badawczo-rozwojowego jest fundamentem rozwoju Krakowa – miasta, w którym stawia się na  innowacyjność i efektywną współpracę nauki i biznesu.
Więcej informacji na temat Sponsora można znaleźć na stronie internetowej oraz na portalu facebook, gdzie można zapoznać się z możliwościami, jakie oferuje magiczny Kraków – zakorzeniony w tradycji, uwrażliwiony na codzienność i otwarty na rozwój.
#Krakow #KrakowDlaNauki #NaukaPrzyszlosciaKrakowa #nauka #science #KrakowskieKonferencjeNaukowe

Wersja angielska/English version

broszura_2021

broszura_2021_ang

 

Fot. Piotr Krochmal