English Kontrast

Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji, która odbędzie się w formule on-line 19 września 2022 r.

Celem wydarzenia jest przedstawienie najistotniejszych problemów i trudności związanych z funkcjonowaniem budowalnych zamówień publicznych oraz wymiana poglądów reprezentowanych przez ośrodki naukowe, a także przedstawicieli palestry dotyczących problematyki funkcjonowania budowlanych zamówień publicznych.

W trakcie omówione zostaną zasadnicze kwestie związane z wdrażaniem nowych rozwiązań w tym zakresie. Nacisk zostanie położony na zagadnienia dotyczące udzielania zamówień budowlanych oraz realizację umów o roboty budowlane, a także na wybrane aspekty związane z odpowiedzialnością w zamówieniach publicznych.

Zróżnicowany zakres poruszanej tematyki sprawia, że jest ona skierowana do szerokiego kręgu adresatów, zarówno teoretyków jak i praktyków działających w sektorze zamówień budowlanych.

Szczegóły wydarzenia

Zapraszamy serdecznie!