Ułatwienia dostępu

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego

Konferencje

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dokąd zmierzasz, proceduro? Aktualne problemy prawa postępowania cywilnego”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dokąd zmierzasz, proceduro? Aktualne problemy prawa postępowania cywilnego”

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zatytułowanej „Dokąd zmierzasz, proceduro? Aktualne problemy prawa postępowania cywilnego”.

Konferencja odbędzie się stacjonarnie w Krakowie w dniu 29 maja 2023 r.

Dzięki współpracy z Krakowską Izbą Adwokacką obrady będzie można śledzić również online (za pośrednictwem linku udostępnionego zarejestrowanym uczestnikom). 

Tematyka wystąpień obejmuje kwestie aktualnych kierunków zmian prawa postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego uchwalonej w dniu 9 marca 2023 r. 

Zgłoszeń prosimy dokonywać za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem:

https://forms.office.com/e/FYq0vRgRLK

w terminie do:

  • 10 maja 2023 r. (zgłoszenie chęci udziału stacjonarnego)
  • 14 maja 2023 r. (zgłoszenie chęci udziału online).

8:30 – 9:00    Rejestracja uczestników

9:00 – 9:10    Otwarcie Konferencji i powitane gości

dr hab. prof. UEK Stanisław Mazur, J.M. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

prof. dr hab. Bogusława Gnela, Dyrektor Instytutu Prawa oraz Kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

9:10 - 9:30     Wystąpienia przedstawicieli patronów wydarzenia

adw. Paweł Gieras, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury

adw. Aleksander Gut, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

Henryka Bednorz-Godyń, Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Krakowie

not. Sławomir Gołąbek, Prezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie

apl. adw. dr Adam Kozień, sekretarz Redakcji Czasopisma „Palestra”

9:30 – 11:30

PANEL I      Zmiany w postępowaniu rozpoznawczymmoderator dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Uniwersytet Śląski, Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

9:35 - 9:50 Ograniczenie zasady jawności postępowania cywilnego czy usprawnienie postępowania – uwagi na tle ostatnich zmian KPC- dr Joanna May, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny

9:50 – 10:05 Posiedzenie niejawne na zasadzie art. 15zzs[1] COVID-19U - uwagi na tle zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 614) - dr Aleksandra Fruk (wcześniej Budniak- Rogala), LLM, Uniwersytet Wrocławski, adwokat

10:05 – 10:20 Zmiany w art. 203(1) KPC czyli rzecz o obskurantyzmie prawnym i niekompetencji - studium przypadkudr hab. Andrzej Olaś, Uniwersytet Jagielloński, adwokat

10:20 – 10:35 Dokąd zmierza art. 128 (1) KPC i gdzie nas zaprowadzi? - dr Aneta Mendrek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, adwokat

10:35 – 10:50 Zażalenie dewolutywne i poziome w postępowaniu rozpoznawczym- SSA dr Dariusz Chrapoński, Sąd Apelacyjny w Katowicach

10:50 – 11:30 – dyskusja

11:30 – 12:00 - przerwa kawowa

12:00 – 14:00

PANEL II     Zmiany w postępowaniu mediacyjnym - moderator dr hab. Tadeusz Zembrzuski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny

12:05 – 12:20 Objęcie ugodą mediacyjną roszczeń nieobjętych pozwem lub objętych różnymi postępowaniami cywilnymi – rozwiązane i nierozwiązane problemy w ustawie nowelizującej k.p.c. z 9.03.2023 r.- dr Magdalena Skibińska, Uniwersytet Zielonogórski

12:20 - 12:35 Rozliczanie należności mediatora – wczoraj, dziś, jutrodr hab. Aneta Arkuszewska, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, radca prawny

PANEL III   Ochrona konsumenta w postępowaniu cywilnym – kierunki zmian - moderator dr hab. Andrzej Olaś, Uniwersytet Jagielloński, adwokat

12:40 - 12:55 Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym - analiza problemu z perspektywy orzecznictwa TSUE - dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Uniwersytet Śląski, Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

12:55 -13:10 Dokąd zmierza ochrona konsumenta w procesie cywilnym?- dr hab. Tadeusz Zembrzuski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny

13:10 -13:25 Stosunek postępowania z udziałem konsumentów do innych postępowań odrębnych - dr Marcin Kostwiński, Uniwersytet Łódzki, adwokat

13:25 – 14:00 – dyskusja

14:00 – 15:30 - przerwa obiadowa

15:30 – 16:50

PANEL IV    Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym moderator dr Aneta Mendrek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, adwokat

15:35 – 15:50 Przesłanki postępowania egzekucyjnego oraz skutki ich braku w świetle nowelizacji z dnia 9 marca 2023 r. – dr Olimpia Marcewicz- Kochnio, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, radca prawny

15:50 – 16:05 Kilka uwag na temat dewolutywnego modelu zażalenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnymdr Joanna Derlatka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach adwokat

16:05 – 16:20 Nowelizacja przepisów o elektronicznej licytacji ruchomości i nieruchomości w egzekucji sądowej - Henryka Bednorz-Godyń - Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Krakowie,

16:20 – 16:50 – dyskusja

16:50 – 17:00 – zamknięcie Konferencji

Program do pobrania

ZGŁOSZENIA:

za pośrednictwem formularza online dostępnego pod adresem:

https://forms.office.com/e/FYq0vRgRLK

w terminie do:

  • 10 maja 2023 r. (zgłoszenie chęci udziału stacjonarnego)
  • 14 maja 2023 r. (zgłoszenie chęci udziału online).

OPŁATA KONFERENCYJNA (udział stacjonarny):

w terminie do:

  •  10 maja 2023 r.

Udział online  (bezpłatny).

Udział online (za pośrednictwem linku przesyłanego przed wydarzeniem na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym) nie wymaga wnoszenia opłaty konferencyjnej. 

Opłata konferencyjna za udział stacjonarny wynosi 200 zł.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o dokonywanie wpłat dopiero po otrzymaniu (drogą mailową) odrębnego potwierdzenia rejestracji zgłoszenia przez organizatorów.

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacić:

  • do dnia 10 maja 2023 r.
  • na rachunek bankowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  • nr 70 2490 0005 0000 4600 9378 0221.
  • z opisem: Konferencja KPCGiPM, Dokąd zmierzasz, proceduro?, 29 maja 2023 r., imię i nazwisko uczestnika oraz dane jednostki wpłacającej.

FAKTURY

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie chęci otrzymania faktury w formularzu zgłoszeniowym oraz podanie w nim danych do faktury.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wystawia fakturę w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty tylko na podmiot, który dokonał płatności.

CERTYFIKATY UCZESTNICTWA

W przypadku udziału online organizator nie wystawia certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w wydarzeniu. 

Zasady dokumentowania uczestnictwa online (w tym wydawania certyfikatów) w związku z realizacją obowiązku szkoleń zawodowych określają właściwe organy samorządów zawodowych, które udostępnią swym członkom link do wydarzenia.

Patroni i sponsorzy:

Naczelna Rada Adwokacka

Krakowska Izba Adwokacka

Izba Komornicza w Krakowie

Izba Notarialna w Krakowie,

Wydawnictwo C.H. Beck

Patronat honorowy:

J.M. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Czasopismo "Palestra"

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Aneta Mendrek (przewodnicząca)

Natalia Czaja

Łukasz Maleszka

Anna Szakoła