English Kontrast

W dniu 4 października 2021 w ramach cyklu Międzynarodowych Seminariów Katedry Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego „Prawo i Praktyka” odbyło spotkanie i wykład prof. Wibrena van der Burga z Erasmus Universiteit Rotterdam „ Law in Context research: Methodological Reflections”. W wykładzie udział wzięli także członkowie Koła Naukowego Schola Legem oraz studenci kierunku prawo.

On October 4th, 2021 as a part of the series of International Seminars of the Department of Real Estate Law and Tax Law „Law and Practice”, prof. Wibren van der Burg from Erasmus Universiteit Rotterdam „Law in Context research: Methodological Reflections”. The lecture was also attended by members of the Schola Legem Science Club and students of law.

Informacje o kolejnych spotkaniach seminaryjnych – teraz w wersji on-line – będą zamieszczone wkrótce.

Information about the next seminar meetings – this time on-line – will be posted soon.