English Kontrast

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości / Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w praktyce


Studia podyplomowe „Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w praktyce” adresowane głównie do dyrektorów finansowych, głównych księgowych i księgowych oraz kandydatów do objęcia tych funkcji i stanowisk.

Mogą być również atrakcyjne dla biegłych rewidentów, którzy chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu praktycznego zastosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości/Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

 

Miejsce odbywania studiów

W zależności od zainteresowania słuchaczy zajęcia w ramach studiów prowadzone są w:

  • Krakowie,
  • Rzeszowie,
  • Kielcach,
  • Lublinie,
  • Warszawie,
  • Katowicach,
  • Poznaniu.