English Kontrast

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości / Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w praktyce


Studia podyplomowe „Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w praktyce” są realizowane przy Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Są adresowane głównie do dyrektorów finansowych, głównych księgowych i księgowych oraz kandydatów do objęcia tych funkcji i stanowisk. Mogą być również atrakcyjne dla biegłych rewidentów, którzy chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu praktycznego  zastosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości/Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowego stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości/Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w przedsiębiorstwach i instytucjach.