English Kontrast

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości / Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w praktyce


Wykładowcami na studiach podyplomowych są doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz praktycy i eksperci (doświadczeni biegli rewidenci, dyrektorzy finansowi i główni księgowi), posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenie zawodowe.

Wykładowcami na kierunku „Międzynarodowe Standardy Rachunkowości / Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w praktyce” są m.in.:


Andrzej Karpiak

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu finansów i rachunkowości. Od 2005 roku posiada tytuł biegłego rewidenta. Jest praktykiem z wieloletnim doświadczeniem zarówno w zakresie audytu jak i rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej. Specjalizuje się w zastosowaniu technik informatycznych w procesie badania sprawozdań finansowych. Od 2000 roku związany ze spółką audytorską Zespół Ekspertów Finansowych i Rachunkowości ZEFiR-Hlx Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, w której obecnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu. Wieloletni wykładowca na szkoleniach i kursach z zakresu rachunkowości, podatków oraz rewizji finansowej, w tym na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. W latach 2007-2011 członek Komisji Rewizyjnej a w latach 2011-2015 członek Rady Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Rzeszowie. Obecnie pełni funkcję prezesa Regionalnej Rady RO KIBR w Rzeszowie. W latach 2007-2015 skarbnik w Zarządzie Oddziału Okręgowego Podkarpackiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, gdzie obecnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu.


Elżbieta Pudło

Absolwentka Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie. Od 2003 roku wykonuje zawód biegłego rewidenta. Współwłaściciel i prezes firmy audytorskiej. Od dwóch kadencji w RO PIBR w Rzeszowie. Obecnie pełni funkcję sekretarza.

W latach 2011 – 2015 członek komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów. Od 2015 członek Krajowej Komisji Rewizyjnej. Kontroler Krajowej Komisji Nadzoru Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.  Egzaminator Komisji Egzaminacyjnej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów przy egzaminach dla kandydatów na biegłych rewidentów.

W latach 2011 – 2015 członek Głównego Sądu Koleżeńskiego SKwP. W bieżącej kadencji członek komisji ds. szkoleń i wydawnictw przy Zarządzie Głównym SKwP. Zdała egzamin ze znajomości zagadnień z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, blok ACCA organizowany we współpracy Stowarzyszenia Księgowych i ACCA. Wykładowca z dziedziny rachunkowości (UoR, MSR/MSSF) i rewizji finansowej (MSB), także zgodnej z wymogami ustawy o finansach publicznych, ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, KIBR, Instytut Rachunkowości i Podatków, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, szkolenia zamknięte dla pracowników firm.

Czynny biegły, w swojej pracy zawodowej badała szereg firm z różnych branż, m.in. spółki giełdowe, spółki produkcyjne, handlowe i usługowe oraz wyższe uczelnie.

Autorka artykułów z zakresu prawa bilansowego i rewizji finansowej. Publikacje w Pulsie Biznesu, cykl artykułów Biegły Radzi – w Dobrej Firmie – gazeta „Rzeczpospolita”, artykuły dla miesięcznika „Rachunkowość” o outsourcingu usług księgowych (Vademecum Biur Rachunkowych), o kontroli wewnętrznej, o likwidacji spółek. Ukończone studia menedżerskie executive MBA – dyplom Master of Business Administration – GFKM Gdańsk i Graduate School w Niceii.


Dr Łukasz Szydełko

Ekspert, doświadczony trener na stałe współpracujący m.in. ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Okręgową Izbą Radców Prawnych, Związkiem Rewizyjnym Banków Spółdzielczych  i wykładowca akademicki.  Doradca biznesowy, wiceprezes spółki kapitałowej, doktor nauk ekonomicznych w zakresie finansów. Specjalizuje się w działalności doradczej w obszarze rachunkowości i controllingu podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych, rachunkowości instrumentów finansowych i zarządzaniu portfelem instrumentów finansowych w aspekcie ryzyka i dochodu.