English Kontrast

Wyniki i ustalenia projektu ESMERALD realizowanego przez Katedrę Prawa Publicznego Gospodarczego i Prawa Pracy we współpracy z partnerami zagranicznymi w grancie nr 2020-1-PL01-KA226-VET-0956ERASMUS plus KA2 pt.  Enhancing SMEs Resilience After Lock Down

Ogłoszona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemia COVID-19 całkowicie zmieniła współczesny świat w każdej dziedzinie życia. Sektor MŚP jest niewątpliwie ważną częścią gospodarki UE, gdyż sektor ten nadal stanowi zdecydowaną większość przedsiębiorstw na jednolitym rynku UE. W takim kontekście Europę po pandemii COVID-19 będzie charakteryzować niepewność i zmienność, dlatego potrzebne jest wsparcie MŚP, które są gotowe sprostać wyzwaniom i pozostać konkurencyjne. MŚP będą potrzebowały innowacyjnych i odpowiednich szkoleń, które uwzględnią nowe zagrożenia i umożliwią im stawienie czoła nowym wyzwaniom i czerpanie korzyści z nowych możliwości. MŚP będą potrzebować nowych umiejętności, kompetencji i narzędzi operacyjnych, aby lepiej funkcjonować (lub po prostu działać) w nowym środowisku biznesowym podczas i po pandemii COVID-19.

W latach 2021/2022 partnerzy projektu ESMERALD opracowali szczegółowy i bardzo obszerny raport, w którym podkreślono:

• czynniki społeczne, psychologiczne, polityczne, instytucjonalne i ekonomiczne są ważne dla odporności i utrzymania konkurencyjności MŚP w pandemii COVID-19;

• praca zdalna, pomoc publiczna i elastyczne formy pracy miały szczególne znaczenie w przypadku epidemii COVID-19;

• rozwój nowych technologii w działalności MŚP to konieczność.

Bazując na tych ustaleniach, najważniejsze obszary szkoleniowe dla istnienia i funkcjonowania MŚP na rynku zmienionym pandemicznie rynku to:

  1. Utrzymanie nowej klienteli internetowej i uwzględnienie potrzeb pokoleń cyfrowych i niecyfrowych.
  2. Podniesienie poziomu obsługi klienta. Skupienie się na słuchaniu klientów. Sposoby budowania silnych relacji z klientami i zaspokajania ich różnorodnych potrzeb.
  3. Wdrożenie modelu omnichannel i zwiększenie korzyści z tym związanych.
  4. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa transakcji internetowych.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z oficjalną Platformą Otwartych Zasobów Edukacyjnych projektu. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do tej platformy i zapoznać się z treścią projektu całkowicie za darmo. Wkrótce partnerzy projektu prześlą treści szkoleniowe i materiały edukacyjne opracowane na podstawie powyższych ustaleń. Partnerzy określili wstępną strukturę zestawu narzędzi szkoleniowych, odpowiednio dopracowaną, aby uwzględnić dotychczasowe wyniki badań, które przełożą się na szkolenia dla MŚP.

Więcej informacji na temat projektu ESMERALD i innych inicjatyw https://esmerald.eu/