English Kontrast

Odbiór dokumentów dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów  w roku akademickim 2021/2022.

 

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie witamy w gronie studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, równocześnie zapraszamy po odbiór dokumentów, który odbywać się będzie w następujący sposób:

 

Studia stacjonarne, jednolite magisterskie, kierunek: Prawo

30 września 2021 roku od godz. 10:00-14:00 w pokoju 012 w Budynku Głównym UEK,

oraz

1 października 2021 roku od godz. 10:00-16:00 w pokoju 012 w Budynku Głównym UEK,

 

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: Prawo

Od 9 października 2021 roku w pokoju 012 w Budynku Głównym UEK w godzinach pracy Dziekanatu.

 

Równocześnie informujemy, że jeśli osoby, które nie stawią się w wyznaczonym terminie po odbiór dokumentów, będą mogły je odebrać w późniejszym terminie w godzinach pracy Dziekanatu
( dostępne na stronach poszczególnych Instytutów).

 

Uwaga!

Przebywanie na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wiąże się z koniecznością przestrzegania obowiązującego reżimu sanitarnego. Każdy student wchodząc na teren Uczelni musi mieć założoną maseczkę oraz zdezynfekowane dłonie. Dozownik z płynem dezynfekcyjnym jest umieszczony przy wejściu. Oczekując na kontakt z pracownikiem należy zachować wymagany odstęp.