English Kontrast
29
listopad
29 listopada, 2021 | Kraków

W dniu 29 listopada 2021 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz online odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe technologie na rynku finansowym – szanse i zagrożenia dla jego uczestników”. Organizatorami wydarzenia naukowego były: Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie kierowana przez Prof. UEK dr hab. Monikę Szaraniec, Fundacja Mercatus et Civis oraz Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur oraz Dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Prof. UEK dr hab. Anna Moździerz. Partnerem konferencji było Generali T.U. S.A.

Wydarzenie zostało podzielone na cztery panele dyskusyjne. W konferencji wzięło udział wielu wybitnych teoretyków i praktyków specjalizujących się w nowych technologiach.

Program konferencji

Zagadnienia związane z tematyką konferencji przedstawili przedstawiciele środowisk naukowych reprezentujących dziewięć ośrodków akademickich z całej Polski i były to: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

W gronie prelegentów znaleźli się również przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego i Arbitra Bankowego. W dyskusji brali udział także reprezentanci podmiotów rynku ubezpieczeniowego i biznesu, tj.: Związku Banków Polskich – Zespół Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej Banków Polskich, Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych, Związku Zwrotów Bankowych, Związku Przedsiębiorstw Finansowych, Generali T.U. S.A., EIB S.A. Oddział Kraków, GPW S.A., Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i Fundacji Mercatus et Civis.

Zaproszenie do uczestnictwa w konferencji spotkało się z dużym zainteresowaniem. W wydarzeniu udział wzięło ok. 140 osób.