English Kontrast

Zapisy na seminaria dyplomowe

ZAPISY NA SEMINARIA / portal USOS

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością wyboru promotora na rok akademicki 2020/21, podajemy informacje odnośnie sposobu zapisów na seminarium. Na każdej formie studiów została ustalona przez Dyrektora Instytutu lista promotorów. Jednym z kryteriów zapisów będzie średnia ocen uzyskana przez studenta z dotychczasowego toku. Średnia ocen zostanie udostępniona poprzez portal USOSweb po 24.04.2020.
Grupa seminaryjna może liczyć max. 10 os.

Zapisy dotyczą studentów kierunku:

 • Prawo, stacj. jedn. magisterskie, będących na sem. 6 19/20 (rekrutacja 1.10.2017)
 • Prawo, niestacj. jedn. magisterskie, będących na sem. 6 19/20 (rekrutacja 1.10.2017)Opisy poszczególnych seminariów (dostępne po 23.04.2020) – Jak znaleźć:
  https://planystudiow.uek.krakow.pl/
  1. Wybranie odpowiedniego kierunku
  2. Zaznaczenie semestru rozpoczęcia studiów
  3. Zakładka Przedmioty i seminaria do wyboru
  4. Odszukanie seminarium, prowadzonego przez konkretną osobę -> Kliknięcie „Podgląd” po prawej stronie ekranu
  5. Zapoznanie się z opisem seminarium

Schemat zapisów na seminaria wyróżnia następujące etapy:

 1. Konsultacje z potencjalnym promotorem / 27.04 – 30.04.2020 (dotyczy wszystkich studentów, bez względu na wysokość średniej ocen, lub wpisu warunkowego)
  Każdy promotor ma możliwość wpisania na swoją listę maksymalnie 3 studentów. Przed zapisami na seminaria student, zainteresowany pisaniem pracy u konkretnego promotora z listy, omawia z wybranym promotorem wstępny zakres tematyczny swojej pracy, wskazuje swoją działalność w kołach naukowych, innych instytucjach itd. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zaleca się odbyć spotkanie z potencjalnym promotorem za pośrednictwem korespondencji mailowej. Student może zostać zapisany tylko do jednego promotora. Jeśli promotor z różnych przyczyn nie wpisze studenta na swoją listę, student będzie musiał wziąć udział w procedurze wyboru promotora w kolejnym etapie zapisów.
  Student będzie mógł sprawdzić czy jest zapisany na liście promotora 7.05.2020 (portal USOSweb)
  Ewentualne wyjaśnienia w Dziekanacie: 8.05.2020 za pośrednictwem kontaktu mailowego z osobą odpowiedzialną za kierunek – mgr Dorotą Kulwicką (zgudd@uek.krakow.pl)
 2. I tura zapisów / 13.05-19.05.2020
  Za pośrednictwem portalu USOSweb studenci zapisują się w określonym terminie wg następujących zasad:
  a) 13.05.2020 , g. 19:00 – zapis studentów z grupy I
  b) 15.05.2020 , g. 19:00 – zapis studentów z grupy I i II
  c) 17.05.2020 , g. 19:00 – zapis studentów z grupy I, II i III
  d) 19.05.2020, g. 19:00 – zapis studentów z grupy I, II, II i IV
  O przydziale do poszczególnej grupy decyduje średnia ocen uzyskana z dotychczasowego toku studiów:
  a) I grupa – średnia większa lub równa 4,5
  b) II grupa – średnia z przedziału <4 do 4,5)
  c) III grupa – średnia z przedziału <3,5 do 4,0)
  d) IV grupa – średnia mniejsza niż 3,5 (+ studenci na wpisie warunkowym z powtarzaniem przedmiotu oraz studenci z rozliczeniem rocznym)
 3. Weryfikacja list przez Dziekanat / 20.05.2020
 4. II tura zapisów / 22.05-25.05.2020
  Za pośrednictwem portalu USOSweb zapisu do promotorów dokonują studenci, którzy nie zapisali się w I turze. Student może dopisać się wyłącznie do promotora posiadającego niezapełnioną listę seminaryjną.
 5. Weryfikacja list przez Dziekanat oraz zamknięcie zapisów / 26.05.2020
  Studenci, którzy nie dokonają zapisu w I i II turze do żadnego promotora, decyzją Dyrektora Instytutu zostaną dopisani do promotorów u których listy są niezapełnione.

Link: https://usosweb.uek.krakow.pl/

Lista Promotorów do wyboru /kliknij/