English Kontrast

Zapisy na przedmioty do wyboru

Instytut Prawa


Przedmioty do wyboru uruchomione w Instytucie Prawa w semestrze zimowym i letnim w roku akademickim 2021/2022 na kierunku: Prawo

 

Szanowni Państwo,                            

Informujemy, iż od 10 września 2021 roku odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni ) w roku akademickim 2021/2022 na kierunku: Prawo, studia jednolite magisterskie stacjonarne.

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb.

 Wybierają Państwo 2 przedmioty z 9 :

 

 1. European law ( 30 godz. wykład, 4 pkt. ECTS ),
 2. Porównawcza historia ustroju i prawa Europy Środkowej ( 30 godz. wykład, 4 pkt. ECTS ),
 3. Naturalizacja prawa ( 30 godz. wykład, 4 pkt. ECTS ),
 4. Prawne uwarunkowania społeczeństwa obywatelskiego ( 30 godz. wykład, 4 pkt. ECTS ),
 5. Międzynarodowe organizacje gospodarcze ( 30 godz. wykład, 4 pkt. ECTS ),
 6. Prawo i ustrój Hiszpanii oraz krajów Ameryki Łacińskiej ( 30 godz. wykład, 4 pkt. ECTS ),
 7. Legal history of Spain and Latin America ( 30 godz. wykład, 4 pkt. ECTS ),
 8. Teoria prawa ( 30 godz. wykład, 4 pkt. ECTS ),
 9. Theory of Law ( 30 godz. wykład, 4 pkt. ECTS ),
 10. Teoria dyrektyw i norm prawnych ( 30 godz. wykład, 4 pkt. ECTS ),
 11. Systemy ustrojowe państw współczesnych na tle porównawczym ( 30 godz. wykład, 4 pkt. ECTS )

Jednocześnie informujemy:  jeśli dokonają Państwo wyboru przedmiotu;  Prawo i ustrój Hiszpanii oraz krajów Ameryki Łacińskiej, nie mogą Państwo wybrać przedmiotu; Legal history of Spain and Latin America

oraz jeśli dokonają Państwo wyboru przedmiotu; Teoria prawa nie mogą Państwo wybrać przedmiotu; Theory of Law,

 

Szanowni Państwo,                            

Informujemy, iż od 8 września 2021 roku odbędzie się II tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 1 ( zimowy ) w roku akademickim 2021/2022 na kierunku: Prawo, studia jednolite magisterskie stacjonarne dla osób, które nie dokonały wyboru w I turze.

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb.

 W II turze wybierają Państwo 2 przedmioty z 4 :

 1. Zasady stosowania prawa ( 30 godz. wykład, 4 pkt. ECTS )
 2. Prawo rzymskie ( 30 godz. wykład, 4 pkt. ECTS )
 3. Zawody prawnicze ( 30 godz. wykład, 4 pkt. ECTS )
 4. Europejskie doktryny prawne, ekonomiczne i społeczne ( 30 godz. wykład, 4 pkt. ECTS )

O uruchomieniu danego przedmiotu zdecyduje zapisanie się min. 22 osób

 

 

URUCHOMIONE PRZEDMIOTY DO WYBORU w 1 sem. 20/21

Kierunek: Prawo, studia jednolite magisterskie, niestacjonarne

Wybór na semestr 1. 2020/21 (3 z 6)

Uruchomione przedmioty do wyboru

 1. Zasady stosowania prawa
 2. Techniki legislacyjne
 3. Współczesne systemy prawne
 4. Prawo rzymskie
 5. Zawody prawnicze

Kierunek: Prawo, studia jednolite magisterskie, stacjonarne

Wybór na semestr 1. 2020/21 (3 z 6)

Uruchomione przedmioty do wyboru

 1. Zasady stosowania prawa
 2. Techniki legislacyjne
 3. Współczesne systemy prawne
 4. Basics of Law
 5. Prawo rzymskie

Uruchomienie w USOSweb rejestracji na przedmioty do wyboru (na 7 sem. 20/21)

dla obecnego 3 roku Prawa (studia stacjonarne i niestacjonarne) w dniu:

I tura: 28.05.2020 w godz. od 9:00 do 23:59

Należy wybrać 2 przedmioty z oferty.

Warunkiem uruchomienia danego przedmiotu jest min. 25 osób zapisanych.

Rejestracja będzie odbywać się za pośrednictwem systemu USOSweb (https://usosweb.uek.krakow.pl/)

II tura: 01.06.2020 w godz. od 9:00 do 23:59

Należy wybrać 2 przedmioty z oferty.

Uruchomione przedmioty po I turze rejestracji:

Studia stacjonarne:

 • Prawo deweloperskie
 • Prawo karne – część szczególna
 • Prawo upadłościowe
 • Umowy handlowe

Studia niestacjonarne:

 • Przestępczość w obrocie gospodarczym
 • Zasady prowadzenia biznesu międzynarodowego w UE
 
Wykaz przedmiotów do wyboru:  Wykaz przedmiotów do wyboru na 7 sem. 20/21
 
Opisy poszczególnych przedmiotów należy szukać na: https://planystudiow.uek.krakow.pl/index.php?a=275&id=51&idSemestruRoku=35
 
 

Uruchomienie zapisów na przedmioty do wyboru do realizacji w semestrze zimowym 20/21

dla studentów kierunku Prawo obecnego

 • 1 roku (studia stacjonarne i niestacjonarne) – wybór 2 z 7 przedmiotów
 • 2 roku (studia stacjonarne) – wybór 2 z 7 przedmiotów
 • 4 roku (studia stacjonarne) – wybór 3 z 4 przedmiotów

I tura zapisów odbędzie się w dniach od 20.05.2020 od godz. 9:00 do 21.05.2020 godz. 23:59 w USOSweb.

O uruchomieniu przedmiotu decyduje zapisanych min. 25 os.

Po zamknięciu rejestracji nie przewiduje się migracji studentów pomiędzy uruchomionymi przedmiotami.


II tura  zapisów odbędzie się w dniach od  26.05.2020 od godz. 9:00 do 27.05.2020 godz. 23:59 w USOSweb.

Uruchomione przedmioty po I turze zapisów:

 • 1 rok (studia stacjonarne i niestacjonarne) – wybór 2 z 7 przedmiotów
  Studia stacjonarne:
  –  Prawo budowlane
  – Prawo konsularne i dyplomatyczne
  Studia niestacjonarne:
  – Ochrona dóbr osobistych
  – Prawo budowlane
 • 2 rok (studia stacjonarne) – wybór 2 z 7 przedmiotów
  – Finanse przedsiębiorstw
  – Historia gospodarcza
  – Psychologia
 • 4 rok (studia stacjonarne) – wybór 3 z 4 przedmiotów
  –  European law
  – Mediacje i alternatywne sposoby rozstrzygania sporów
  – Podatek VAT i akcyza
  – Rynki finansowe

Studenci, którzy dokonali zapisu na nieuruchomione przedmioty zobowiązani są do wypisania się z przedmiotu nieuruchomionego i zapisania się na przedmiot uruchomiony podczas II tury zapisów.

Studenci, którzy do tej pory nie dokonali rejestracji na przedmioty do wyboru, zobowiązani są do dokonania zapisu na przedmioty podczas II tury zapisów.

Zmiana wykładu  do wyboru – na podstawie korzystnej dla studentów (także niebędących osobami z niepełnosprawnością), rozszerzającej interpretacji par. 17 ust. 1 Regulaminu studiów, wniosek o zmianę wykładu do wyboru jest możliwy. Musi być on jednak rzetelnie  uzasadniony i nie może prowadzić do sytuacji, w której pierwotnie wybrany wykład nie może być uruchomiony(spadek liczby słuchaczy poniżej wymaganego minimum).
Wniosek o zmianę wykładu do wyboru może być złożony w dziekanacie do 2 tygodni od dnia rozpoczęcia semestru, w którego planie przewidziane są przedmioty objęte wnioskiem (umożliwienie realizacji par. 12 ust. 1 pkt 6 Regulaminu studiów).

Zmiana grupy dziekańskiej – wniosek o zmianę grupy dziekańskiej może być złożony po otrzymaniu planu zajęć do dnia 05.10.2021r.