English Kontrast

Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych UEK zaprasza na dwusemestralne studia podyplomowe „Gospodarowanie środkami unijnymi” (180 godzin dydaktycznych).

Program studiów obejmuje problematykę funduszy europejskich, zasady prowadzenia polityki rozwoju, funkcjonowanie rządowych i samorządowych programów operacyjnych, procedury przyznawania środków unijnych oraz zasady zarządzania projektami finansowanymi z tych środków, a także udzielanie i rozliczanie zamówień finansowanych ze środków europejskich.

Gospodarowanie środkami unijnymi plan maj 2021

Gospodarowanie środkami unijnymi program studiów maj 2021

Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące programu i harmonogramu studiów, a także opłat można uzyskać w sekretariacie Katedry: i  12 293 57 32; e mail: zkpr@uek.krakow.pl