English Kontrast

<< Powrót do strony głównej: Prawo Deweloperskie i Lokalowe

Aktualności

1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Nieruchomości „Ustawa o własności lokali – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda” Kraków, 23-24 październik 2020 r. https://uek.krakow.pl/artykuly/wydarzenia/ogolnopolska-konferencja-naukowa-ustawa-o-wlasnosci-lokali-stan-de-lege-lata-i-postulaty-de-lege-ferenda

2. Uprzejmie informujemy, że na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 511, z późn. zm.), w okresie od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. na obszarze kraju zawieszono między innymi kształcenie na studiach podyplomowych.

W tym czasie, uczelnie które dysponują infrastrukturą i oprogramowaniem umożliwiającymi prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, prowadzą zajęcia z wykorzystaniem tych metod i technik niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia.

Według § 2 powołanego rozporządzenia, uczelnia, która w okresie zawieszenia kształcenia na studiach prowadziła zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, może kontynuować
prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tych metod i technik po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia. Nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2020 r.