English Kontrast

<< Powrót do strony głównej: Prawo Deweloperskie i Lokalowe

Rekrutacja

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Katedry Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego (pokój 424A bud. Biblioteki Gł.),
tel. 12- 293 57 32,
fax 12- 293 50 68,
e-mail: zkpr@uek.krakow.pl
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków,
w terminie do dnia 20 września.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona.

Wniosek o przyjęcie na studia powinien zawierać następujące dokumenty:

  • karta zgłoszenia
  • kwestionariusz osobowy,
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim) oraz
  • dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego, podpisane na odwrocie.

Komplet dokumentów można złożyć w sekretariacie Katedry, pokój 424 A, budynek Biblioteki Gł. lub przesłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny
Katedra Prawa Nieruchomosci i Prawa Podatkowego
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków

Opłata za studia:

Koszt uczestnictwa: 4.200 zł (można wpłacać w IV ratach) + opłata rekrutacyjna 50 zł

Terminy dokonywania wpłat ratalnych za studia podyplomowe: I rata do 30.09., II rata do 30.11., III rata do 20.02., IV rata do 30.04.

Faktury wydawane są na prośbę słuchaczy w terminie do 7 dni od daty wpływu należności na konto UEK.

Numer konta:
24 2490 0005 0000 4600 9636 6390
Uniwersytet Ekonomiczny
KPNiPP
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków

Opłata rekrutacyjna wynosi 50 zł, płatna przelewem na konto UEK: 24 2490 0005 0000 4600 9636 6390
W treści proszę podać kierunek studiów, a kopię przelewu dołączyć do kompletu dokumentów.

Sekretariat studiów podyplomowych – pokój 424A, budynek Biblioteki, tel. 12 293 5732, fax 12 293 5068, zkpr@uek.krakow.pl
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00-16.00
w piątkek od godz. 10.00-17.00
w październiku dyżury sobotnie od godz. 9.00-13.00

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UEK

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA

Pliki do pobrania

Kwestionariusz osobowy

Karta zgłoszenia