English Kontrast

prof. KOMPETENCJE RADY INSTYTUTU

Rada Instytutu Prawa jest ciałem opiniodawczo-doradczym Dyrektora w zakresie działalności Instytutu (§ 26 Statutu UEK).

Do kompetencji Rady Instytutu należy opiniowanie i doradzanie Dyrektorowi Instytutu:

 • w zakresie tworzenia nowych kierunków i realizacji procesu dydaktycznego na kierunku prowadzonym w ramach instytutu,
 • w zakresie składów zespołów programowo-dydaktycznych powoływanych przez Dyrektora Instytutu,
 • w zakresie oceny zajęć dydaktycznych na kierunku prawo oraz zajęć z zakresu prawa na innych kierunkach studiów,
 • w zakresie przygotowania do akredytacji kierunku prawo,
 • w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie.

RADA INSTYTUTU PRAWA

Przewodnicząca, Dyrektor Instytutu:

prof. dr hab. Bogusława Gnela

Kierownicy Katedr:

 • prof. dr hab. Paweł Czubik
 • prof. dr hab. Bogusława Gnela – reprezentowana przez dr hab. Piotra Horosza, prof. UEK
 • dr hab. Aneta Kaźmierczyk, prof. UEK
 • dr hab. B. Nita – Światłowska – prof. UEK
 • dr hab. Monika Szaraniec, prof. UEK
 • dr hab. Ryszard Szostak, prof. UEK

Przedstawiciele innych nauczycieli akademickich:

 • dr hab. Jan Byrski, prof. UEK
 • dr hab. Magdalena Małecka – Łyszczek, prof. UEK
 • dr Paweł Filipek
 • dr Piotr Kukuryk
 • dr Jolanta Loranc – Borkowska
 • dr Ewa Plebanek

Przedstawiciele studentów:

 • Agnieszka Rutkowska – przewodnicząca Samorządu Studentów IP
 • Weronika Smoleń – zastępca przewodniczącego Samorządu Studentów IP
 • Adam Kondziołka
 • Arkadiusz Tomaszek

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • Małgorzata Wach