Ułatwienia dostępu

Instytut Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Rada Instytutu

Rada Instytutu

Rada Instytutu Prawa jest ciałem opiniodawczo-doradczym Dyrektora w zakresie działalności Instytutu (§ 26 Statutu UEK).

Do kompetencji Rady Instytutu należy opiniowanie i doradzanie Dyrektorowi Instytutu:

 • w zakresie tworzenia nowych kierunków i realizacji procesu dydaktycznego na kierunku prowadzonym w ramach instytutu,
 • w zakresie składów zespołów programowo-dydaktycznych powoływanych przez Dyrektora Instytutu,
 • w zakresie oceny zajęć dydaktycznych na kierunku prawo oraz zajęć z zakresu prawa na innych kierunkach studiów,
 • w zakresie przygotowania do akredytacji kierunku prawo,
 • w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie.
Członkami Rady Instytutu Prawa są:
 • prof. dr hab. Bogusława Gnela – Przewodnicząca Rady Instytutu
 • prof. dr hab. Paweł Czubik
 • dr hab. Piotr Horosz, prof. UEK
 • dr hab. Aneta Kaźmierczyk, prof. UEK
 • dr hab. Barbara Nita–Światłowska, prof. UEK
 • dr hab. Monika Szaraniec, prof. UEK
 • dr hab. Ryszard Szostak, prof. UEK
 • dr hab. Jan Byrski, prof. UEK
 • dr hab. Magdalena Małecka–Łyszczek, prof. UEK
 • dr Piotr Kukuryk
 • dr Paulina Ledwoń
 • dr Jolanta Loranc–Borkowska
 • dr Ewa Plebanek
 • Martyna Dobrowolska – przedstawiciel studentów
 • Dominik Lotycz– przedstawiciel studentów
 • Krystian Słowikowski – przedstawiciel studentów
 • Olaf Tarnowski – przedstawiciel studentów
 • Mgr Marta Hashkevych – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi