Ułatwienia dostępu

Instytut Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Przedmioty do wyboru, seminaria

Przedmioty do wyboru, seminaria

Informacja o zapisach na przedmioty do wyboru w roku akademickim 2024/2025, studia II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne;

Informacja o zapisach na seminaria w roku akademickim 2024/2025, studia II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne oraz wykaz promotorów.

 
 

Przedmioty do wyboru uruchomione w Instytucie Prawa w semestrze zimowym i letnim w roku akademickim 2021/2022 na kierunku: Prawo

Przedmioty do wyboru uruchomione w Instytucie Prawa w semestrze zimowym i letnim w roku akademickim 2022/2023 na kierunku: Prawo
Przedmioty do wyboru uruchomione w Instytucie Prawa w roku akademickim 2023/2024 na kierunkach: Prawo, Doradztwo podatkowe (semestry 1 – 2)

Przedmioty do wyboru uruchomione w Instytucie Prawa w roku akademickim 2023/2024 na kierunkach: Prawo, Doradztwo podatkowe (semestry 3 – 10)

 
Opisy poszczególnych przedmiotów należy szukać na:  https://planystudiow.uek.krakow.pl/index.php?a=148&id=51&idSemestruRoku=35
 
Zapisy na przedmioty do wyboru odbywają się na podstawie ZR:
 

 UWAGA!

Od rocznika 2022/2023 Student jest zobowiązany do zdania jednego egzaminu z przedmiotu do wyboru w języku obcym w ciągu całego okresu studiów.

 
Studenci, którzy dokonali zapisu na nieuruchomione przedmioty zobowiązani są do wypisania się z przedmiotu nieuruchomionego i zapisania się na przedmiot uruchomiony podczas II tury zapisów.

Studenci, którzy do tej pory nie dokonali rejestracji na przedmioty do wyboru, zobowiązani są do dokonania zapisu na przedmioty podczas II tury zapisów.

Zmiana przedmiotu do wyboru – zgodnie z par. 10 ust. 1-2 Załącznika do Zarządzenia Rektora nr R.0211.51.2021 z dnia 22 lipca 2021 w terminie do 7 dni od ogłoszenia listy osób przyjętych na dany przedmiot do wyboru Studentowi przysługuje w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach prawo złożenia do Dyrektora Instytutu wniosku o zmianę przedmiotu.

Dyrektor Instytutu nie uwzględni w szczególności wniosków o zmianę przedmiotu, powodujących konieczność zmniejszenia liczebności uruchomionych przedmiotów poniżej określonego minimum bądź dotyczących przedmiotów, które nie zostały uruchomione.