Ułatwienia dostępu

Instytut Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

O Instytucie

O Instytucie

Instytut  Prawa

Instytut Prawa jest jednostką organizacyjną działającą od 1.10.2019 r. w ramach Kolegium Ekonomii Finansów i Prawa UEK, funkcjonującego od tej samej daty, powołaną przede wszystkim w celu prowadzenia działalności dydaktycznej związanej z dyscypliną nauki prawne.

W skład Instytutu Prawa wchodzi sześć katedr tj.:

  1. Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego;
  2. Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy;
  3. Katedra Prawa Karnego;
  4. Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych;
  5. Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego;
  6. Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego.

W ramach Instytutu funkcjonują następujące studenckie koła naukowe:

  1. Koło Naukowe „Schola legem”
  2. Koło Naukowe Transdyscyplinarnych Badań nad Prawem i Eksperymentów Naukowych „Prawo z mózgiem”
  3. Koło Naukowe Prawa Podatkowego