Ułatwienia dostępu

Studia podyplomowe – Instytut Prawa UEK

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Studia Podyplomowe

Doradztwo podatkowe

Studia Doradztwo Podatkowe funkcjonują przy Katedrze Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Międzynarodowego Prywatnego – Kierownik Studiów Prof dr. hab. B. Gnela, a opiekę merytoryczną sprawuje Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego – Kierownik merytoryczny studiów dr hab. A. Kaźmierczyk, prof UEK.

Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe funkcjonują od 2005/2006 r i cieszą się dużym zainteresowaniem. Obecnie odbyła się już XXII edycja studiów. Zajęcia na studiach prowadzą zarówno przedstawiciele nauki jak i praktyki prawa oraz finansów.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego, a także przygotowanie przedsiębiorców lub pracowników przedsiębiorcy do stosowania przepisów prawa podatkowego.
Studia kierowane są przede wszystkim do osób, które chcą zdać egzamin państwowy na doradcę podatkowego, a także do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, chcących samodzielnie rozwiązywać problemy wynikające ze stosowania prawa podatkowego, oraz do pracowników komórek rachunkowo-podatkowych.

Zakres merytoryczny wykładanych na studiach przedmiotów odpowiada zakresowi pisemnego egzaminu na doradcę podatkowego odzwierciedlonego w uchwale Nr 4/VII/2019 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzamin na doradcę podatkowego https://www.gov.pl/web/finanse/zakres-egzaminu-doradca-podatkowy

Zapraszamy!