English Kontrast

Katedra Prawa Karnego

Witamy na stronie internetowej Katedry Prawa Karnego. Zapraszamy do zapoznania się z działalnością Katedry, badaniami naukowymi, zainteresowaniami i osiągnięciami naukowymi jej pracowników oraz tematyką prowadzonych przez nich zajęć dydaktycznych.

Zespół Katedry

Katedra Prawa Karnego powstała 1 października 2019 r. Jest jednostką organizacyjną działającą w ramach Instytutu Prawa, na Wydziale Finansów i Prawa UEK. Działalność naukowa i dydaktyczna pracowników Katedry Prawa Karnego koncentruje się wokół zagadnień szeroko rozumianego prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, prawa wykroczeń, odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych.

Kierownikiem Katedry Prawa Karnego jest dr hab. Barbara Nita-Światłowska, prof. UEK.

Pracownicy Katedry Prawa Karnego prowadzą badania naukowe i zajęcia dydaktyczne obejmujące zagadnienia z zakresu:

  • Prawa karnego materialnego – część ogólna;
  • Prawa karnego materialnego – część szczególna;
  • Prawa karnego skarbowego materialnego i procesowego;
  • Prawa wykroczeń;
  • Odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
  • Postępowania karnego;

Praktyki:

Opiekunem praktyk z ramienia Katedry Prawa Karnego jest dr Ewa Plebanek