English Kontrast

KOMISJA PROGRAMOWO-DYDAKTYCZNA INSTYTUTU PRAWA:

Przewodnicząca: dr hab. Aneta Kaźmierczyk, prof. UEK

Członkowie:

 1. dr hab. Magdalena Małecka-Łyszczek, prof. UEK
 2. dr Paulina Ledwoń
 3. dr Marcin Kiełbasa
 4. dr Piotr Kukuryk
 5. dr Jolanta Loranc-Borkowska
 6. dr Anna Juryk
 7. dr Patrycja Balcer-Czarnecka
 8. dr Jacek Duda
 9. Przedstawiciel do Komisji programowo-dydaktycznej w zakresie ekonomii: dr Michał Thlon
 10. Przedstawiciel do Komisji programowo-dydaktycznej w zakresie finansów: dr Marzena Piszczek
 11. Przedstawiciel do Komisji programowo-dydaktycznej w zakresie rachunkowości: mgr Bogusław Wacławik
 12. Przedstawiciel Studentów – Dominik Lotycz

 

KOMISJA DS. ROZWOJU NIESAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH  I DYDAKTYCZNYCH KATEDR INSTYTUTU PRAWA:

Przewodnicząca: prof. dr hab. Bogusława Gnela

Zastępca przewodniczącego: dr hab. Monika Szaraniec, prof. UEK

Członkowie:

 1. prof. dr hab. Paweł Czubik
 2. dr hab. Aneta Kaźmierczyk, prof. UEK
 3. dr hab. Barbara Nita-Światłowska, prof. UEK
 4. dr hab. Ryszard Szostak, prof. UEK

 

KOMISJA INSTYTUTU PRAWA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA:

Przewodniczący: dr Monika Chlipała

Członkowie:

 1. dr Paulina Ledwoń
 2. dr Katarzyna Knawa
 3. dr Piotr Kukuryk
 4. dr Ewa Plebanek
 5. dr Anna Surówka-Pasek
 6. Przedstawiciel studentów – Pola Filipowicz

 

OPIEKUNOWIE PRAKTYK STUDENCKICH

 1. Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego:

mgr Paweł Dyrduł dla kierunku Prawo

dr Edyta Figura-Góralczyk – dla studentów  Instytutu Finansów będących seminarzystami w Instytucie Prawa

 1. Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy – dr Marcin Kiełbasa
 2. Katedra Prawa Karnego – dr Ewa Plebanek
 3. Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego – dr Jolanta Loranc-Borkowska
 4. Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych – dr Małgorzata Moras
 5. Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego – dr Robert Śliwa

 

OPIEKUNOWIE LAT NA KIERUNKU PRAWO kadencja 2020 – 2024

 • I rok prawa, studia stacjonarne i niestacjonarne – mgr Karol Magoń
 • II rok prawa, studia stacjonarne i niestacjonarne – dr Marcin Kiełbasa
 • III rok prawa, studia stacjonarne – dr Wojciech Fill
 • IV rok prawa, studia stacjonarne i niestacjonarne – dr Jacek Duda
 • V rok prawa, studia stacjonarne – dr Ewelina Badura

 

KOMISJA DS.PRZYGOTOWANIA KIERUNKU PRAWO DO AKREDYTACJI:

Przewodnicząca Zespołu – dr hab. Piotr Horosz. Prof. UEK

Zastępca Przew. Zespołu – dr P. Dąbek

Członkowie:

 1. dr E. Badura
 2. dr Jacek Duda
 3. dr P. Filipek
 4. dr M. Mędrala
 5. Przedstawiciel studentów – Olaf Tarnowski

Koordynator ds. wyjazdów zagranicznych  studentów kierunku prawo – mgr Paweł Dyrduła

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami  – dr Błażej Bugajski

 

PRZEDSTAWICIELE KATEDR INSTYTUTU PRAWA: RADA INSTYTUTU PRAWA, STRONY KATEDR, BIBLIOTEKA GŁÓWNA

Nazwa Katedry

Przedstawiciel do Rady Instytutu Prawa

Osoba odpowiedzialna za stronę Katedry

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Biblioteką

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego
i Prywatnego Międzynarodowego

reprezentujący Kierownika Katedry PCGiPM dr hab. Piotr Horosz, prof. UEK,

dr Piotr Kukuryk

mgr Karol Magoń,

Małgorzata Wach

dr Anna Juryk

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy

dr hab. Jan Byrski, prof. UEK dr hab. Aleksandra Nowak – Gruca, prof. UEK dr hab. Grzegorz Mania

Katedra Prawa Karnego

dr Ewa Plebanek dr hab. Barbara Nita-Światłowska, prof. UEK dr Jacek Duda

Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego
i Zamówień Publicznych

dr hab. Magdalena Malecka – Łyszczek,  prof. UEK mgr Maciej Gnela dr Beata Nuzzo

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
i Europejskiego

dr Paulina Ledwoń dr Paweł Filipek dr Paulina Ledwoń

Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego

dr Jolanta Loranc-Borkowska dr Oskar Pogorzelski dr Jolanta Loranc-Borkowska

PRZEDSTAWICIELE STUDENCKIEJ RADY INSTYTUTU PRAWA:

 1. Pola Filipowicz – Przewodnicząca
 2. Dominik Lotycz – Zastępca Przewodniczącej
 3. Olaf Tarnowski – Sekretarz, przedstawiciel studentów
 4. Krystian Słowikowski – przedstawiciel studentów