Ułatwienia dostępu

Instytut Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Komisje i zespoły

Komisje i zespoły

KOMISJA PROGRAMOWO-DYDAKTYCZNA INSTYTUTU PRAWA:


Przewodnicząca
: dr hab. Aneta Kaźmierczyk, prof. UEK

Członkowie:

 1. dr hab. Magdalena Małecka-Łyszczek, prof. UEK
 2. dr Paulina Ledwoń
 3. dr Marcin Kiełbasa
 4. dr Piotr Kukuryk
 5. dr Jolanta Loranc-Borkowska
 6. dr Anna Juryk
 7. dr Patrycja Balcer-Czarnecka
 8. dr Jacek Duda
 9. Przedstawiciel do Komisji programowo-dydaktycznej w zakresie ekonomii: dr Michał Thlon
 10. Przedstawiciel do Komisji programowo-dydaktycznej w zakresie finansów: dr Marzena Piszczek
 11. Przedstawiciel do Komisji programowo-dydaktycznej w zakresie rachunkowości: mgr Bogusław Wacławik
 12. Przedstawiciel Studentów – Dominik Lotycz

 

KOMISJA DS. ROZWOJU NIESAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH  I DYDAKTYCZNYCH KATEDR INSTYTUTU PRAWA:


Przewodnicząca
: prof. dr hab. Bogusława Gnela

Zastępca przewodniczącego: dr hab. Monika Szaraniec, prof. UEK

Członkowie:

 1. prof. dr hab. Paweł Czubik
 2. dr hab. Aneta Kaźmierczyk, prof. UEK
 3. dr hab. Barbara Nita-Światłowska, prof. UEK
 4. dr hab. Ryszard Szostak, prof. UEK

 

KOMISJA INSTYTUTU PRAWA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA:


Przewodniczący
: dr Monika Chlipała

Członkowie:

 1. dr Paulina Ledwoń
 2. dr Katarzyna Knawa
 3. dr Piotr Kukuryk
 4. dr Ewa Plebanek
 5. dr Anna Surówka-Pasek
 6. Przedstawiciel studentów – Pola Filipowicz

 

OPIEKUNOWIE PRAKTYK STUDENCKICH

 1. Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego:
 • mgr Paweł Dyrduł dla kierunku Prawo
 • dr Edyta Figura-Góralczyk – dla studentów  Instytutu Finansów będących seminarzystami w Instytucie Prawa
 1. Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy – dr Marcin Kiełbasa
 2. Katedra Prawa Karnego – dr Ewa Plebanek
 3. Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego – dr Jolanta Loranc-Borkowska
 4. Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych – dr Małgorzata Moras
 5. Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego – dr Robert Śliwa

 

OPIEKUNOWIE LAT NA KIERUNKU PRAWO kadencja 2020 – 2024

 • I rok prawa, studia stacjonarne i niestacjonarne – mgr Karol Magoń
 • II rok prawa, studia stacjonarne i niestacjonarne – dr Marcin Kiełbasa
 • III rok prawa, studia stacjonarne – dr Wojciech Fill
 • IV rok prawa, studia stacjonarne i niestacjonarne – dr Jacek Duda
 • V rok prawa, studia stacjonarne – dr Ewelina Badura

 

KOMISJA DS.PRZYGOTOWANIA KIERUNKU PRAWO DO AKREDYTACJI:


Przewodnicząca Zespołu
 – dr hab. Piotr Horosz. Prof. UEK

Zastępca Przewodniczącego Komisji – dr Paweł Dąbek

Członkowie:

 • dr Ewelina Badura
 • dr Jacek Duda
 • dr Paweł Filipek
 • dr Małgorzata Mędrala
 • Olaf Tarnowski – Przedstawiciel studentów
 • Koordynator ds. wyjazdów zagranicznych  studentów kierunku prawo – mgr Paweł Dyrduła
 • Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami  – dr Błażej Bugajski

PRZEDSTAWICIELE KATEDR INSTYTUTU PRAWA: RADA INSTYTUTU PRAWA, STRONY KATEDR, BIBLIOTEKA GŁÓWNA

Nazwa Katedry
Przedstawiciel do Rady Instytutu Prawa
Osoba odpowiedzialna za stronę Katedry
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Biblioteką
Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego
i Prywatnego Międzynarodowego

reprezentujący Kierownika Katedry PCGiPM dr hab. Piotr Horosz, prof. UEK,

dr Piotr Kukuryk

mgr Karol Magoń,

Małgorzata Wach

dr Anna Juryk
Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy
dr hab. Jan Byrski, prof. UEK dr hab. Aleksandra Nowak – Gruca, prof. UEK dr Mateusz Tondera
Katedra Prawa Karnego
dr Ewa Plebanek dr hab. Barbara Nita-Światłowska, prof. UEK dr Jacek Duda
Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego
i Zamówień Publicznych
dr hab. Magdalena Malecka – Łyszczek,  prof. UEK mgr Maciej Gnela dr Beata Nuzzo
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
i Europejskiego
dr Paulina Ledwoń dr Robert Śliwa dr Paulina Ledwoń
Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego
dr Jolanta Loranc-Borkowska dr Oskar Pogorzelski dr Jolanta Loranc-Borkowska

 

PRZEDSTAWICIELE STUDENCKIEJ RADY INSTYTUTU PRAWA:

 1. Pola Filipowicz – Przewodnicząca
 2. Dominik Lotycz – Zastępca Przewodniczącej
 3. Olaf Tarnowski – Sekretarz, przedstawiciel studentów
 4. Krystian Słowikowski – przedstawiciel studentów