English Kontrast

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego

Uniwersytet Ekonomiczny (Janusz Klimek, CC-BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Zapraszamy do zapoznania się naszej stronie internetowej z pracownikami oraz działalnością Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego UEK.

O Katedrze

Historia Katedry, wcześniej pod nazwą: Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego UEK, korzeniami sięga okresu sprzed II wojny światowej. Katedra kontynuuje znaczącą tradycję nauczania przedmiotów prawnomiędzynarodowych prowadzonych już w ramach ówczesnej Akademii Handlowej, w której zapisali się m.in. Prof. Zbigniew Sarna oraz Prof. Marian Iwanejko.

Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Paweł Czubik

Badania i dydaktyka

Pracownicy Katedry prowadzą badania naukowe i zajęcia dydaktyczne obejmujące zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego, w tym szczególności:

  • prawa międzynarodowego publicznego
  • prawa instytucjonalnego i gospodarczego Unii Europejskiej
  • wymiaru sprawiedliwości UE
  • ochrony praw człowieka w prawie krajowym, europejskim oraz międzynarodowym
  • prawa konsularnego i dyplomatycznego
  • organizacji międzynarodowych
  • prawa GATT/WTO
  • prawa Rady Europy
  • prawa medycznego porównawczego

Opiekunem praktyk studenckich z ramienia Katedry jest dr Robert Śliwa.