English Kontrast

Praktyki studenckie

UWAGA!

DECYZJĄ DYREKTORA INSTYTUTU PRAWA UEK NR 2/2020 z dn. 01.10.2020
obowiązek zaliczenia zaległej praktyki zawodowej na kierunku Prawo w roku 2019/2020
zostaje przeniesiony na rok akademicki 2020/2021.

Decyzja dyrektora Instytutu Prawa Nr 2/2020/kliknij/


OPIEKUNOWIE PRAKTYK STUDENCKICH

Opiekunem praktyk jest osoba odpowiedzialna za praktyki w katedrze, w której student przygotowuje pracę dyplomową.

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego
 – mgr Paweł Dyrduł – dla kierunku Prawo
– dr Edyta Figura-Góralczyk – dla studentów  Instytutu Finansów będących seminarzystami w Instytucie Prawa

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy
– dr Marcin Kiełbasa

Katedra Prawa Karnego
– dr Ewa Plebanek

Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego
– dr Jolanta Loranc-Borkowska

Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych
– dr Małgorzata Moras

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego
– dr Robert Śliwa

W obecnej sytuacji opiekunowie praktyk mogą honorować skany/fotografie dokumentów, o których mowa w §3 ust.2 pkt.2-3, tj.:

  • raportu z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej – w brzmieniu określonym (zał. nr 2 do zarządzenia),
  • wniosek o zaliczenie jako studenckiej praktyki zawodowej pracy zawodowej /stażu/praktyki/wolontariatu (zał. nr 3 do zarządzenia),
  • a także żądać do wglądu do umowy o pracę/staż/praktykę/wolontariat, bądź do zakresu czynności wykonywanych w ramach pracy/stażu/praktyki/wolontariatu (§3 ust.10 zarządzenia) poprzez przesłanie skanu dokumentu na pocztę służbową, do skasowania po wykorzystaniu zgodnie z zarządzeniem).

Korespondencja mailowa ze studentem powinna być prowadzona za pośrednictwem skrzynek służbowych UEK – nie tylko ze strony pracownika UEK, ale również i ze strony studenta.

W celu zaliczenia obowiązkowej praktyki zawodowej należy zgłosić się bezpośrednio do odpowiedniego opiekuna praktyk.  Opiekunem praktyk jest osoba odpowiedzialna za praktyki w katedrze, w której student przygotowuje pracę dyplomową.

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH /kliknij/