Ułatwienia dostępu

Studia podyplomowe – Instytut Prawa UEK

Prawo i praktyka konsularna

Prawo i praktyka konsularna

Studia Podyplomowe

Prawo i praktyka konsularna

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu prawa i praktyki konsularnej oraz elementów dyplomacji.

Przekazywana podczas spotkań wiedza obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji konsularnych, przygotowując absolwenta do kariery w służbie konsularnej (oraz w dyplomacji). Może być także wykorzystana przy wykonywaniu czynności niezwiązanych bezpośrednio z pracą w służbie zagranicznej.