English Kontrast

Nowe prawo zamówień publicznych – Edycja XX (wiosenna)


UWAGA: Zapisy do 15 marca 2022 r.

Dwusemestralne studia podyplomowe, pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w ramach których przedstawiane jest kompleksowe ujęcie systemu zamówień publicznych w Polsce, w szczególności omawiana jest problematyka form organizacyjnych wykonywania zadań publicznych, zasad udzielania zamówień publicznych, umów o zamówienie publiczne czy też finansów publicznych. Powyższe kwestie są uzupełnione informacjami z zakresu prawa przedsiębiorców oraz karnoprawnej problematyki udzielania zamówień publicznych.

Studia przeznaczone są dla osób chcących poznać reguły zamówień publicznych, czy też pragnących pogłębić swoją wiedze w tym zakresie, a w szczególności dla kadry zarządzającej, pracowników instytucji zamawiających uczestniczących w planowaniu, udzielaniu i egzekwowaniu zamówień publicznych, a także dla osób reprezentujących przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne. Program studiów umożliwia zapoznanie się ze skomplikowanymi i często nowelizowanymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych, z uwzględnieniem regulacji unijnych.

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które mają dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich lub licencjackich.

Zajęcia będą prowadzone online.

Nowe prawo zamówień publicznych – plakat