English Kontrast

 

Prawo zamówień publicznych


Dwusemestralne studia podyplomowe, pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w ramach których przedstawiane jest kompleksowe ujęcie systemu zamówień publicznych w Polsce, w szczególności omawiana jest problematyka form organizacyjnych wykonywania zadań publicznych, zasad udzielania zamówień publicznych, umów o zamówienie publiczne czy też finansów publicznych. Powyższe kwestie są uzupełnione informacjami z zakresu prawa przedsiębiorców oraz karnoprawnej problematyki udzielania zamówień publicznych.

Studia przeznaczone są dla osób chcących poznać reguły zamówień publicznych, czy też pragnących pogłębić swoją wiedze w tym zakresie, a w szczególności dla kadry zarządzającej, pracowników instytucji zamawiających uczestniczących w planowaniu, udzielaniu i egzekwowaniu zamówień publicznych, a także dla osób reprezentujących przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne.

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które mają dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich lub licencjackich.