Ułatwienia dostępu

Studia podyplomowe – Instytut Prawa UEK

Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Studia Podyplomowe

Nowe prawo zamówień publicznych – Edycja XXIII (JESIENNA)

UWAGA: Zapisy do 30 września 2024 r.

Dwusemestralne studia podyplomowe, pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w ramach których prezentuje się kompleksowe ujęcie systemu zamówień publicznych w Polsce. Obok rozległej problematyki udzielania zamówień publicznych referowana są w szczególności kwestie dotyczące: form organizacyjnych wykonywania zadań publicznych, kontroli zamówień publicznych, umów o zamówienie publiczne, a także finansów publicznych. Zagadnienia podstawowe uzupełnione są informacjami z zakresu prawa przedsiębiorców oraz karnoprawnej problematyki udzielania zamówień publicznych. Dużą role odgrywają ponadto praktyczne warsztaty z zakresu zamawiania dostaw, usług lub robót budowlanych na potrzeby publiczne.

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych nabyciem lub poszerzeniem wiedzy oraz doświadczenia zawodowego, które chcą poznać i ugruntować specyficzne reguły zamówień publicznych, zwłaszcza na tle swobody kontraktowej panującej w obrocie gospodarczym. Studia adresowane są w szczególności do kadry zarządzającej, pracowników instytucji zamawiających uczestniczących w planowaniu, udzielaniu i egzekwowaniu zamówień publicznych, a także dla osób reprezentujących przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne. Program studiów umożliwia zapoznanie się nie tylko ze skomplikowanymi i często nowelizowanymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych, uwzględniającymi regulacje unijne, lecz także z dorobkiem orzecznictwa i narastającym bagażem dobrych obyczajów i bieżących doświadczeń praktyki.

Kryteria przyjęć:

 • uczestnikami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich,
 • o przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów,
 • uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń

 

Zasady rekrutacji:

 • założenie konta na irk.uek.krakow.pl oraz uzupełnienie formularza osobowego na irk,
 • wpłata opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł – w tytule przelewu prosimy o wpisanie: „Studia podyplomowe. Prawo zamówień publicznych”,
 • w przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy oraz w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej należy uzupełnić kartę zgłoszenia (plik do pobrania), (bez karty zgłoszenia Uniwersytet nie będzie wystawiał faktur na firmę). Opłata rekrutacyjna może zostać wpłacona przez firmę wraz z opłatą za I semestr studiów.

Po zamknięciu rekrutacji do wszystkich osób, które zapiszą się na studia wysłana zostanie informacja o uruchomieniu kierunku oraz pozostałe informacje, w tym harmonogramem zajęć.

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (stacjonarnie z możliwością udziału w trybie on line), w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:

 • w piątki w godzinach od 16.45 do 21.00
 • w soboty w godzinach od 8.45 do 13.00 lub od 8.45 do 18.15, z przerwą obiadową.

W uzasadnionych przypadkach wymuszonych nadzwyczajnymi okolicznościami Kierownik Katedry może podjąć decyzję o zmianie w harmonogramie zajęć, wydłużeniu okresu studiów lub przeprowadzeniu zajęć wyłącznie  formie zdalnej, po uprzedniej konsultacji ze słuchaczami.

Czesne za studia:  4 600 zł (płatne przelewem na konto bankowe UEK) 

 • istnieje możliwość zapłaty w ratach,
 • istnieje możliwość wystawienia faktur VAT. W przypadku:
 • płatności indywidualnych z konta uczestnika studiów podyplomowych – faktura wystawiana jest na żądanie słuchacza,
 • płatności dokonywanych przez pracodawcę – faktura wystawiana jest na dane pracodawcy w okresie do 7 dni roboczych od wpływu płatności na konto Uczelni.

W kwestiach dotyczących płatności ratalnych oraz faktur prosimy o kontakt z opiekunem ds. organizacyjnych studiów.

 

Kontakt: Mgr Małgorzata Burkowicz,  tel. 122937460,  507160969, e-mail: burkowim@uek.krakow.pl