English Kontrast

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy

Witamy na stronie internetowej Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy. Mamy nadzieję, że zawarte informacje na stronie naszej Katedry okażą się pomocne dla wszystkich Czytelników. Zapraszamy do zapoznania się z przedmiotem działalności Katedry oraz badaniami, zainteresowaniami i osiągnięciami naukowymi, a także zajęciami dydaktycznymi prowadzonymi przez jej Pracowników.

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy na Twitter: https://twitter.com/KatedraU

Zespół Katedry

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy powstała dnia 1 października 2019 r. poprzez wyodrębnienie jej ze struktury Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego. Katedra usytuowana jest w ramach Instytutu Prawa, ale jej nazwa oddaje specyfikę jej funkcjonowania w ramach Uniwersytetu Ekonomicznego, gdzie Pracownicy tejże Katedry prowadzą zajęcia także w Instytucie Ekonomii, Instytucie Finansów oraz Instytucie Zarządzania UEK. Przedmiotem badań naukowych i dydaktycznych Katedry są regulacje prawne związane z szeroko rozumianym podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce i w Unii Europejskiej, z prawem pracy oraz prawem własności intelektualnej.

Kierownikiem Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy jest prof. UEK dr hab. Monika Szaraniec

Pracownicy Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy prowadzą badania naukowe i zajęcia dydaktyczne obejmujące zagadnienia z zakresu:

Publiczne prawo gospodarcze

 • prawo przedsiębiorców,
 • publicznoprawne metody oddziaływania administracji na gospodarkę
 • prawo pomocy publicznej
 • prawo konkurencji
 • prawo regulacji sektorowych: prawo energetyczne; prawo telekomunikacyjne; prawo lotnicze ; prawo kolejowe; prawo pocztowe
 • publicznoprawne prawo rynku finansowego (bankowego, ubezpieczeniowego, inwestycyjnego)
 • prawo ochrony zdrowia
 • wpływ nowych technologii na procesy gospodarcze
 • ochrona i przetwarzanie danych osobowych
 • prawo informacji gospodarczej,
 • publicznoprawne zagadnienia prawa Internetu,

Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych

 • indywidualne prawo pracy
 • zbiorowe prawo pracy
 • prawo ubezpieczeń społecznych
 • europejskie prawo socjalnego
 • nietypowe formy zatrudnienia
 • delegowanie pracowników
 • ochrona danych osobowych w zatrudnieniu,
 • status prawny pracodawcy,
 • prawo zatrudnienia,

Prawo własności intelektualnej

 • autorskie prawa osobiste i majątkowe
 • dozwolony użytek chronionych utworów
 • ochrona programów komputerowych i baz danych
 • umowy w prawie autorskim
 • prawo autorskie w Internecie
 • prawo autorskie w dobie sztucznej inteligencji
 • ochrona wynalazków i wzorów użytkowych
 • ochrona wzornictwa przemysłowego, znaków towarowych i topografii układów scalonych
 • oznaczenia geograficzne
 • strategie ochrony własności intelektualnej w Polsce i na świecie
 • nowe technologie a prawo własności intelektualnej