Ułatwienia dostępu

Instytut Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Opiekunowie praktyk studenckich

Opiekunowie praktyk studenckich
  • Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego:
    • mgr Paweł Dyrduł dla kierunku Prawo
    • Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy – dr Marcin Kiełbasa
  • Katedra Prawa Karnego – dr Ewa Plebanek
  • Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego – dr Jolanta Loranc-Borkowska
  • Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych – dr Małgorzata Moras
  • Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego – dr Robert Śliwa
  • dr Edyta Figura-Góralczyk– dla studentów  Instytutu Finansów będących seminarzystami w Instytucie Prawa

INSTYTUTOWY REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH

UWAGA!

Zgodnie z pkt. IV ust. 1 Procedury studenckich praktyk zawodowych Instytutu Prawa UEK od roku akademickiego 2022/2023 studenci studiów stacjonarnych na kierunku prawo są zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych w sądzie w wymiarze co najmniej 3 tygodni. Zgodnie z pkt. IV ust. 2 Procedury obowiązku tego nie stosuje się do studentów, którzy całość praktyki zrealizowali do dnia 30 września 2022 roku.