Ułatwienia dostępu

Instytut Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Partnerzy

Partnerzy

Instytut  Prawa

WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI NAUKOWYMI; SAMORZĄDAMI ZAWODOWYMI; INSTYTUCJAMI I OŚRODKAMI STOSUJĄCYMI PRAWO

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • PAU Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Umiejętności
 • PAN Komisja Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie

 • Sąd Okręgowy w Krakowie
 • Krakowska Izba Notarialna
 • Towarzystwo Naukowe Nieruchomości
 • Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 • Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • Stowarzyszenie Naukowe Prawa Podatkowego
 • Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów
 • Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego
 • Bank Światowy
 • Komisja Nadzoru Finansowego
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Związek Banków Polskich


FORUM INTERESARIUSZY

Rada Interesariuszy Zewnętrznych przy Instytucie Prawa Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie:

 1. Okręgowy Inspektor Pracy mgr inżynier Józef Bajdel
 2. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów i Zarządców Nieruchomości Ewa Ciołczyk
 3. Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie Sędzia Sądu Apelacyjnego Rafał Dzyr
 4. Zastępca Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie Małgorzata Galuba
 5. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie adwokat Aleksander Gut
 6. Prezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie notariusz Sylwia Jankiewicz
 7. Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Odział w Krakowie Marcin Kopeć
 8. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów i Zarządców Nieruchomości Grzegorz Ostrowski
 9. Wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie notariusz Andrzej Sebastyanka
 10. Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie radca prawny dr Marcin Sala Szczypiński
 11. Przewodniczący Zarząd Regionu Małopolskiego Krajowej Izby Doradców Podatkowych  Zygmunt Tabisz

Organizator posiedzeń Rady Interesariuszy Zewnętrznych: Dyrektor Instytutu Prawa prof. dr. hab. Bogusława Gnela

Sekretarz dr Ewa Plebanek