Prawo deweloperskie i lokalowe

Studia Prawo Deweloperskie i Lokalowe funkcjonują w Instytucie Prawa UEK przy Katedrze Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego – Kierownik Studiów dr hab. A. Kaźmierczyk, prof. UEK. Kierownik Merytoryczny dr Ewelina Badura.

Studia Podyplomowe Prawo deweloperskie i lokalowe zostały uruchomione ze względu na duże zainteresowanie prawem nieruchomości a także na zapotrzebowanie rynku. Obecnie trwa nabór do I edycji studiów. Zajęcia na studiach prowadzą zarówno przedstawiciele nauki jak i praktyki prawa nieruchomości.

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku deweloperskiego i lokalowego w Polsce w tym zdobycie, pogłębienie i uzupełnienie wiedzy w zakresie prawa obrotu nieruchomościami. Założeniem studiów jest przekazanie słuchaczom teoretycznej wiedzy z przedmiotów kierunkowych z równoczesnym wdrożeniem posługiwania się nabytymi umiejętnościami w praktyce. W związku z tym w programie studiów przewidziane zostały zarówno wykłady, jak i zespołowe rozwiązywanie problemów prawnych.


Zapraszamy.