Ułatwienia dostępu

Studia podyplomowe – Instytut Prawa UEK

Prawo deweloperskie i lokalowe

Prawo deweloperskie i lokalowe

Studia Podyplomowe

Prawo deweloperskie i lokalowe

Studia Prawo Deweloperskie i Lokalowe funkcjonują w Instytucie Prawa UEK przy Katedrze Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego – Kierownik Studiów dr hab. A. Kaźmierczyk, prof. UEK. Kierownik Merytoryczny dr Ewelina Badura.

Studia Podyplomowe Prawo deweloperskie i lokalowe zostały uruchomione ze względu na duże zainteresowanie prawem nieruchomości a także na zapotrzebowanie rynku. Obecnie trwa nabór do I edycji studiów. Zajęcia na studiach prowadzą zarówno przedstawiciele nauki jak i praktyki prawa nieruchomości.

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku deweloperskiego i lokalowego w Polsce w tym zdobycie, pogłębienie i uzupełnienie wiedzy w zakresie prawa obrotu nieruchomościami. Założeniem studiów jest przekazanie słuchaczom teoretycznej wiedzy z przedmiotów kierunkowych z równoczesnym wdrożeniem posługiwania się nabytymi umiejętnościami w praktyce. W związku z tym w programie studiów przewidziane zostały zarówno wykłady, jak i zespołowe rozwiązywanie problemów prawnych.

Oferta skierowana jest do osób zatrudnionych w spółkach deweloperskich i agencjach nieruchomości na stanowiskach zarządczych, kierowniczych oraz administracyjno-kadrowych, a także do notariuszy, radców prawnych i adwokatów, a ponadto do absolwentów wyższych studiów (magisterskich lub licencjackich), w szczególności kierunków takich jak: prawo, socjologia, ekonomia, zarządzanie, administracja. Studia te będą odpowiednie dla pracowników firm pośredniczących w obrocie nieruchomościami i zarządzających nieruchomościami prywatnymi, komunalnymi lub spółdzielczymi, jak również do osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami związanymi obrotem nieruchomościami komercyjnymi, jak również wszystkich, którzy dopiero planują rozwój w obszarze rynku deweloperskiego i lokalowego. Przekazywana podczas spotkań wiedza obejmuje bowiem zróżnicowany zakres wiadomości przydatnych zarówno w pracy osób zatrudnionych w spółkach deweloperskich i agencjach nieruchomości, firmach budowlanych, jednostkach sektora finansów publicznych, jaki i samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej.

Absolwent Studiów Podyplomowych Prawa deweloperskiego i lokalowego podniesie swoje kwalifikacje w zakresie rozumienia stanu prawnego i problemów prawnych na rynku nieruchomości, w szczególności w zakresie prawa deweloperskiego i lokalowego jak też sprawnego posługiwania się przepisami prawa i nakazami etyki. Przekazywana podczas spotkań wiedza obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do sprawnego funkcjonowania na rynku deweloperskim jak też pogłębienia wiedzy koniecznej do realizacji wszystkich funkcji podmiotów rynku nieruchomości. Realizowany program studiów podyplomowych obejmuje spektrum wiedzy pozwalające przygotować absolwenta do pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach oraz czyniąc go specjalistą w danej dziedzinie.

Zapraszamy!